EMM in de Praktijk

Bent u klaar voor Mobile First?

Mobility Consulting

Bedrijven die nog niet geconfronteerd worden met het gebruik van smartphones en tablets bestaan niet meer. Dus ook u dient te weten wat de gevolgen zijn. In deze sessie worden u de nodige handvatten geboden om er correct mee om te gaan.

Waarom dit onderwerp?

Vroeger was het leven eenvoudig. Een mobiele telefoon diende alleen om te bellen of te SMS'en terwijl van tablets nauwelijks sprake was. Tegenwoordig is zo een smartphone of tablet een miniatuur computer waarop ongetwijfeld confidentiële data terecht komt. Met heel het Bring Your Own Device verhaal heeft IT nauwelijks nog controle over wat er met die data gebeurt, heeft het management het raden naar de cost of ownership en return on investment in geldelijke middelen èn tijd, en worstelt HR met voorzien van richtlijnen en aanbevelingen rond het efficiënte gebruik.

Wat mag u verwachten?

U krijgt in deze opleiding een gestructureerd overzicht aangeboden van de mogelijkheden, de gevaren, en de gevolgen die het gebruik van smartphones en tablets in een professionele omgeving met zich meebrengen. Tevens worden u oplossingen aangeboden om deze toestellen op een gecontroleerde manier en beheerd professioneel in te zetten.

Naast de praktische benadering van het onderwerp worden tussendoor diverse demonstraties verzorgd in het gebruik van deze toestellen en van enkele mobile device management oplossingen, met een bespreking in welke mate deze in een mobile device policy kunnen geïntegreerd worden.

Voor wie?

Iedereen die eindelijk eens wil horen wat de stand van zaken is op het vlak van mobiele werkinstrumenten binnen professionele organisaties, en dit op een objectieve manier. Zowel IT- beheerders als HR-verantwoordelijken en kwaliteitsmanagers krijgen samen met kaderleden en directies een onbevooroordeeld overzicht over wat Enterprise Mobility Management nu echt inhoudt. Het is een onderwerp dat evenzeer van toepassing is op grote ondernemingen als op bescheiden KMO's.

Na de opleiding bent u weer up-to-date betreffende het professionele gebruik van smartphones en tablets. U zult inzicht verwerven in welke mate deze toestellen een impact kunnen hebben op uw bedrijfsvoering en hoe u zich kunt voorbereiden op de naadloze integratie in uw bedrijfsprocessen. Belangrijke aspecten daarbij zijn de correcte keuze van toestellen, de integratie en het beheer binnen uw IT-infrastructuur en de beveiliging van bedrijfskritische informatie.

Programma

Onderstaande items komen tijdens deze sessie ondermeer aan bod:

Wat zijn smartphones en tablets nu eigenlijk?
Wanneer gebruikt u welk toestel?
Welke voordelen bieden ze?
Hoe maakt u de correcte keuze?
Smart devices en internet. De achillespees blootgelegd.
Bring Your Own Device zonder sluiers.
Welke soorten BYOD zijn er?
Wat zijn de gevolgen en de gevaren?
Mobile Device Policy, de noodzakelijke basis.
Wat is een policy en hoe wordt dat opgesteld?
Hoe wordt de policy binnen de organisatie verspreid?
Enterprise Mobility Management. Beheer het mobiele werken.
Devices, Applications, Data. Beveiliging als eerste prioriteit.
User experience, minstens even belangrijk maar toch vaak vergeten.
Mobile Device/App/Content Management in de praktijk.
Conclusie